Magi

Det är just vad mina tjänster handlar om!
Den magi som uppstår när du kommer i kontakt med ditt inre äkta jag, och börjar lyssna på dig själv och ditt hjärta. Eller magin i att tillsammans med andra dela nyfikenhet och viljan till förändring i smått som stort. För att inte glömma den magiska känslan av att få en behandling såsom reiki, healing, chakraterapi eller taktilmassage. Magiskt är bara förnamnet!
 
Genom mina coachtjänster kommer du öka ditt medvetande genom att vi utforskar dina behov, möjligheter, val, önskningar, drömmar och lögner. Ja allt som finns inom dig lyfter vi ut under trygga förhållanden. Ut i ljuset och tittar nyfiket på det från alla tänkbara perspektiv. Allt för att du ska få en bättre medvetenhet och självinsikt, vilket ökar förståelsen för dig själv och gör att du lär känna dig själv på en helt ny nivå! Det är magi!
 
När du deltar i någon av mina gruppsessioner, kommer du möta likasinnade och utforska din relation till de olika teman mina sessioner har. Kom på en nymåne-session där vi sätter nya intentioner och förstärker vägen fram. Eller varför inte gå på en meditativ gruppsession där vi knyter samman kropp själ och sinne  med ett utav kroppens chakran.
 
Nu håller jag på att skapa en plats som speglar mig och det jag gör, på Gullberna i Karlskrona. Där kommer jag från och med i höst att ha mina behandlingar, coachsamtal och gruppsessioner samt hålla HLR kurser. Vill du följa utvecklingen så finns den på instagram!