Magi

Det är just vad min coaching handlar om!
Den magi som uppstår när du kommer i kontakt med ditt inre äkta jag, och börjar lyssna på dig själv och ditt hjärta.
 
Genom mina tjänster kommer du öka ditt medvetande genom att vi utforskar dina behov, möjligheter, val, önskningar, drömmar och lögner. Ja allt som finns inom dig lyfter vi under trygga förhållanden ut i ljuset och tittar nyfiket på från alla tänkbara perspektiv. Allt för att du ska få en bättre medvetenhet och självinsikt, vilket ökar förståelsen för dig själv och gör att du lär känna dig själv på en helt ny nivå!
 
Jag har mängder med verktyg som vi kommer använda för att nå den förändring du längtar efter. Välj själv om du vill ha en renodlad coachsession enligt ICF (International coach federation), eller om du vill bjuda in det spirituella att vägleda dig. Eller kanske genom din egna unika karta från min ny funna passion Human design! 
 
Här kan nya tjänster läggas till och gamla plockas bort. Därför kan det vara kul att kika in här lite då och då eller följa mig på instagram för att ta del av allt som sker.

De tjänster jag erbjuder i dag är bland annat:

 
  • Intuitiv Coaching
  • HD coaching
  • Vägledning genom kort
  • Coaching enligt ICF
  • Självcoaching
 

Enskilda coachsamtal med mig, erbjuds både genom personligt möte, per telefon och online.


Med kortens hjälp finner vi svaren du behöver för att ta dig framåt.

Erbjuds både genom personligt möte, telefon och online.

Coachsamtal där jag använder min intuitiva förmåga och känner in vad du behöver just här och nu, det kan betyda att vi  använder mindre traditionella coachverktyg som dofter, tarot och musik för att ta dig mot ditt personliga mål. 

 

Inför vårt samtal tar jag fram din unika personliga Human Design karta som vi sedan använder och samtalar utifrån. 

Erbjuds genom personligt möte, online eller telefon.

-För tillfället Pausat-

Med fokus på personlig utveckling. Erbjuds i mindre grupper både genom personligt möte och online.

Dagliga frågor att reflektera och skriva utifrån på egen hand. Jätte bra att använda till en morgon rutin eller kvälls rutin.

 

idahenrysson.se på Instagram